Принципна схема на свързване на дефектнотокова защита

принципна схема на свързване на дефектнотокова защита
Свидетелките Ц. и Б. вървели след свид. Д. и пострадалия М., като двамата седнали на бордюра на фонтана с гръб към него и с лице към Градската библиотека. Ако човек се допре едновременно до фазата и нулата, то токът, протичащ през него, до голяма степен ще се върне обратно през нулата и е възможно ДТЗ изобщо да не задейства или фатално да се забави! Посоката на навиване на тези намотки е такава, че магнитните потоци, създавани от токовете във фазовия (фазовите) проводник (проводници) и в неутралата взаимно се унищожават. Срещу присъдата са подадени протест от прокурор при СГП, въззивна жалба от повереника на частния обвинител А. С., въззивна жалба от защитата на подсъдимия К. и допълнение към нея. В протеста се твърди, че постановената присъда е неправилна и незаконосъобразна. Настоящият съдебен състав възприе фактическите констатации на първостепенния съд, защото те почиват на вярна и точна интерпретация на събраните гласни и писмени доказателства. Устройство на ДТЗ Използва се електромеханично реле, което сравнява големината на индуцирания ток с предварително зададена граница: прагът на задействане, наричан още чувствителност на диференциално-токовата защита.


Този тип устройства са основните използвани в Европа за жилища и подобни на тях случаи. Независимо от това обаче, не може да се приеме че това обстоятелство обуславя наличието на причинна връзка между поведението на подсъдимите и настъпилия общественоопасен резултат. Към момента на изграждане на фонтана този подсъдим е бил управител на СЗ „О. п.“ и в това му качество е бил назначен за председател на комисията по инвеститорски надзор, а в последствие и за член на държавната приемателна комисия. Прави се искане за допускане на повторна съдебно- техническа експертиза, както и за изискване на нова информация от „Е. – С.“ ЕАД за това къде спрямо фонтана са се намирали кабелите с 10 kV напрежение. Структура и конструкцияТри са използваните разновидности на структурата на устройства за ДТЗ. Едната са устройствата само за ДТЗ, а други две съдържат и максималнотокова защита.

Твърденията му относно предприетите в тази насока действия са логични, тъй като в качеството си на изпълнител той е следвало да се увери, че не възникват проблеми и не се налага да бъдат предприети някакви допълнителни мерки по отстраняването им. Принцип на действие Използва се токов трансформатор, чиито първични намотки са фазата (напреженовият проводник, L) и неутралата (нулевият проводник, N) на веригата, която трябва да се защитава. Обикновено там е дадена и информация за най-важните параметри на устройството и схема на свързването му. Прогоних фазата между таблото и бойлера с функцията за прозвъняване на мултиметъра (една пищялка, която почва да пищи, когато съпротивлението наближи някакви по-ниски стойности от безкрайност, допускам). Нищо. Акцентира върху констатацията на вещите лица, че към момента на експертния оглед на фонтана, кабелите, захранващи осветителното тяло, върху което стъпил пострадалият не са били оксидирани, т. е. според защитата е налице последващи манипулации по фонтана.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.