Схема приладу вертикального проектування pzl з геодезії

Рух рідин у трубах і відкритих руслах (ріках і каналах) при різних режимах течії, зокрема в умовах значної нестаціонарності. Теоретичні і експериментальні дослідження фізико-хімічних процесів, механізмів, явищ, речовинних і енергетичних перетворень при структуроутворенні, формуванні властивостей матеріалів, їх змінюванні, механічному, корозійному та пожежному руйнуванні. Проблеми динаміки і стійкості конструкцій при дії різноманітних навантажень, зокрема сейсмічіних. Розроблення засобів управління цими процесами, структурою і тривалістю. Створення автоматизованих інформаційних кадастрових систем, інформаційних систем та технологій, проектування та виконання землевпорядних робіт, пов’язаних із землекористуванням та моніторингом земель. Забезпечення високої якості будівельно-монтажних робіт при зведенні будинків і споруд.

Теорія та методи розрахунку конструктивних систем при їх взаємодії з різними середовищами та фізичними полями різної природи. Дослідження процесів тепломасопереносу у відкритих руслах, водоймищах і пористих середовищах з урахуванням фазових переходів. Створення експертних систем для вибору технологічних рішень виробництва будівельних матеріалів. Екстремальні енергетичні принципи деформівних систем, їх застосування як основи методів розрахунку просторових стержневих та тонкостінних конструкцій. Пошук планувальних, архітектурно-конструктивних і об’ємно-просторових рішень будівель та споруд у складних умовах будівництва. Особливості роботи будівельних матеріалів і конструкцій залежно від характеру тривалості технологічних процесів у будівлях та спорудах, вивчення закономірностей навантаження, особливостей дії на них навколишнього середовища і технологічного устаткування під час експлуатації.
Вивчення довговічності матеріалів і конструкцій в умовах механічних навантажень, природних та технологічних чинників. Пошук раціональних форм будівель, споруд і засобів їх розміщення у природному середовищі, в селищній та промисловій забудові. Робота конструкцій, їх поведінка під навантаженням залежно від матеріалу і особливостей конструктивної форми. Акти про огляд прихованих робіт: осадки будівель, споруд, фундаментів під устаткування; прихованих монтажних робіт; про зняття пломб з устаткування. Пошук і розроблення нових типів будівель та споруд з урахуванням збереження й поліпшення екологічних показників навколишнього середовища. Розроблення, вдосконалення засобів і матеріалів для захисту, ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності і довговічності будівельних конструкцій, будівель та споруд.

Похожие записи:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.